(Български) общи-условия


Задължителна информация за правата на лицата по защита на личните данни

Обща информация

От 25 май 2018г. влиза в сила нов регламент за защита на личните данни (General Data Protection Regulation), приет от Европейския съюз. Регламентът има за цел да гарантира защитата на данните на физическите лица от всички държави членки на ЕС и да уеднакви регулациите за тяхната обработка.

Казино Хризантема отговаря на всички изисквания на новата регулация, като събира единствено данни на лицата дотолкова, доколкото са необходими за предоставянето на услугата, и ги пази отговорно и законосъобразно.

Информация относно Администратора на лични данни

Наименование: Империал БГ ООД
ЕИК/БУЛСТАТ : BG102040674
Седалище и адрес на управление: к.к Слънчев бряг, х-л Хризантема
E-mail: office@hrisantema.com
Телефон.: +359 878 603199

Информация относно компетентния надзорен орган

Наименование: Комисия за защита на личните данни

Седалище и адрес на управление: гр. София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2
Данни за кореспонденция: гр. София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2
Телефон:02 915 3 518
Email: kzld@government.bg, kzld@cpdp.bg
Уеб сайт: www.cpdp.bg

Основание за събиране и обработване на Вашите лични данни

Казино Хризантема събира и обработва Вашите лични данни само и единствено за да Ви изпрати оферта по предлаганите от нас услуги, като изрично получава Вашето съгласие.
Казино Хризантема спазва следните принципи
законосъобразност, добросъвестност и прозрачност.
ограничение на целите на обработване.
Видове данни, които Вашата компания събира
Ваши индивидуализиращи данни (име и фамилия, електронна поща, телефон)
Цел за която се събират данните: изпращане на оферта по предлаганите от нас услуги

Казино Хризантема не събира и не обработва лични данни, които се отнасят за следното:
разкриват расов или етнически произход;
разкриват политически, религиозни или философски убеждения, или членство в синдикални организации;
генетични и биометрични данни, данни за здравословното състояние или данни за сексуалния живот или сексуалната ориентация.
Срок на съхранение на личните Ви данни
Казино Хризантема съхранява Вашите лични данни 5 дни след изпращане на оферта по предлаганите от нас услуги.

Вашите права при събирането, обработването и съхранението на личните ви данни
Оттегляне на съгласието за обработване на личните Ви данни

Ако не желаете всички или част от Вашите лични данни да продължат да бъдат обработвани от Казино Хризантема за конкретна или за всички цели на обработване, Вие можете по всяко време да оттеглите съгласието си за обработка чрез искане в свободен текст.

Право на достъп

Вие имате право да изискате и получите от Казино Хризантема потвърждение дали се обработват лични данни, свързани с Вас.

Право на коригиране или попълване

Вие можете да коригирате или попълните неточните или непълните лични данни, свързани с Вас с отправяне на искане до Вашата компания.

Право на изтриване

Вие имате правото да поискате от Казино Хризантема изтриване на свързаните с Вас лични данни, а Казино Хризантема има задължението да ги изтрие без ненужно забавяне.

Право на ограничаване

Вие имате право да изискате от Казино Хризантема да ограничи обработването на свързаните с Вас данни.

Право на преносимост

Вие можете да поискате от Казино Хризантема директно да прехвърли Вашите лични данни към посочен от Вас администратор, когато това е технически осъществимо.

Право на възражение

Вие можете да възразите по всяко време срещу обработването на лични данни от Казино Хризантема